Rehberlik

Saysen Anaokulları’nda, çocuğun bağımsızlaştırılması yolunda özdenetimini zenginleştirmek ve yönlendirmek amacıyla çocuk için rehber olan öğretmenler model olur. Olumlu davranışı yüreklendirir, çocuk tarafından kabul görecek açık ve net sınırlar belirleyerek hedef odaklı çalışır. Çocuğa sosyal beceri kazandırmak amacıyla; işbirliği yapmasını, yardımlaşmasını, kendi haklarını korumasını, sorunlarını çözmek için uygun tartışma ortamları bulmasını sağlayarak fırsat ve etkinlik yaratır.

Öğrencilerin gelişimi, her ay düzenli olarak okul psikoloğu yönetim ve öğretmenler ile birlikte ekip çalışması eşliğinde takip edilir, değerlendirilir. Öğrencilerin gelişiminin değerlendirilmesinde çocuğun yaş gelişim özellikleri doğrultusunda hedeflenen amaç ve kazanımlar, doğal gözlemler ve okul içerisindeki çalışmalar göz önünde bulundurulur. Tüm ders yılı boyunca, 1. Dönemin ve 2. Dönemin sonlarında yapılan Portfolyo Toplantıları ile velilere hem çocuklar tarafından ilgili döneme ait çalışmalardan örnekler sunulur ve anlatılır hem de öğretmenler tarafından çocukların gelişimi hakkında geri bildirimlerde bulunulur. Ayrıca velilere yönelik 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere (dönemler dahilinde) çocukların yaş gelişim özellikleri ve sınıf değerlendirilmelerini içeren interaktif eğitim toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra gerekli görüldüğü durumlarda veliler ile bireysel görüşmeler önceden belirlenen randevu yöntemi ile okul psikoloğu tarafından yapılır.

6 yaş hazırlık sınıflarına yönelik dönem toplantılarımıza paralel olarak ‘’ilkokul için bilgilendirme’’ toplantıları 6 yaş velilerimizi ilkokul süreci, ilkokula hazırlık, okul seçimleri ve değerlendirmeleri gibi konular hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenir. Yine 6 yaş öğrencilerimiz için 2. Dönemde mayıs ayının sonunda velilerimiz ile önceden teyitleşerek çocuğun ilkokul olgunluğunu ölçmek amacıyla ‘’Metropolitan okul olgun testi’’ okul psikoloğumuz tarafından uygulanır ve testin sonuçları velilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde paylaşılır.